build a website for free

Projecte Activa't
Matemàtiques

Aprenentatge per a la vida

Recursos per al mestre

El projecte Activa't et proporciona eines i recursos diversos, tant en format paper com al seu entorn digital, per ajudar-te a preparar les teves classes i avaluar als teus alumnes. 
Vols descobrir els recursos del projecte Activa't?

Guia del mestre

Compta amb una guia didàctica trimestral, on es faciliten suggeriments, claus i estratègies.

Programes

Indicacions per a treballar els programes COPER i Fer per comprendre.

Avaluació

El quadern d'avaluació presenta com s'avalua a Activa't, a més de disposar d'eines en paper i digital.

Entorn digital

Personalització de proves, registres d'avaluació segons les dimensions.

Eines per avaluar les dimensions

Et faciliten fitxes per repassar i comprovar allò que s'ha après a classe, a més de comptar amb una graella de registre on el mestre selecciona les unitats o proves que desitja avaluar, i obté una mitjana per unitat i trimestre.

Activa't recull les orientacions marcades pel Departament d'Educació pel que fa al treball de les competències per àmbits i dimensions.

Àmbits

Agrupen les àrees de coneixement en funció de la seva afinitat i caràcter complementari.

Dimensions

Agrupen les competències bàsiques de cada àmbit en funció de la seva afinitat i caràcter. 

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Objectius que cal assolir al final de l'etapa.

Continguts webpack Projecte Activa't Matemàtiques Educació Primària

Per saber-ne més:

Descarrega i consulta el catàleg, una unitat de mostra del llibre de l'alumne o una mostra dels recursos del professor. O bé demana una llicència demo. Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu!