bootstrap themes

Projecte Activa't
Matemàtiques

Aprenentatge per a la vida

Les matemàtiques d'Activat en tres claus

Aprenentatge experiencial i manipulatiu

Imatge d'un nen jugant amb blocs multibase d'operacions matemàtiques

Què aconseguiràs?
El treball mitjançant la manipulació de materials contribueix que l’alumne comprengui “la troballa” matemàtica.

On i com?

  • Dinàmiques i activitats proposades al llibre de l’alumne: Activitats per treballar les matemàtiques de manera  vivencial i manipulativa.  
  • Quadern Fer per comprendre: Inclou una guia per a l’ús dels materials per a l’aula i tallers per treballar alguns continguts.  
  • Materials per a l’aula: Selecció de materials manipulatius per treballar els continguts de 1r fins a 6è.

Càlcul mental

Imatge d'un nen fent operacions matemàtiques a l'aire

Què aconseguiràs?
Els teus alumnes desenvoluparan i practicaran estratègies de càlcul mental de manera que cada nen o nena cada vegada anirà adquirint més fluidesa.

On i com?

  • Jocs digitals com els Mentatletes i la Calculadora desbaratada per desenvolupar l’agilitat mental amb gamificació.  
  • Treball exhaustiu de Càlcul mental com a conseqüència directa de la manipulació de materials. Així propiciem que l’alumne generi estratègies de càlcul que s’ajudin de la imatge mental.

Resolució de problemes

Imatge d'una nena fent un problema: Resolució de problemes

Què aconseguiràs?
Els teus alumnes adquiriran les competències relacionades amb la dimensió de resolució de problemes. Desenvoluparan i consolidaran les bases necessàries per a la resolució de problemes matemàtics al llarg de la seva vida escolar.

On i com?

  • Problemes visuals: Perquè la maduresa lectora no sigui un requisit indispensable a l’hora de raonar i resoldre.  
  • Programa d’estratègies de resolució de problemes: Estratègies seqüenciades en el cicle inicial perquè l’alumne identifiqui què és un problema i què no, analitzi les situacions per seleccionar les dades, trobi el que falta, el que sobra…  
  • Programa COPER, a partir de 3r: Treball sistemàtic a partir d’estratègies fonamentals com ara organitzar la informació o l’assaig i error… Guia per treballar a classe aquest programa en què s’expliquen les diferents estratègies i com dur-les a terme. Inclou solucions detallades de cada problema.
Continguts webpack Projecte Activa't Matemàtiques Educació Primària

Per saber-ne més:

Descarrega i consulta el catàleg, una unitat de mostra del llibre de l'alumne o una mostra dels recursos del professor. O bé demana una llicència demo. Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu!